Goed nieuws: subsidie voor dakversterking en natuurinclusiviteit in de SDE++ 2024

garantie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de kamerbrief gepubliceerd waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van SDE++ subsidie voor 2024 bekend zijn gemaakt. De regeling voor 2024 brengt verschillende positieve ontwikkelingen voor de sector met zich mee. Een beknopt overzicht: Vanaf 2024 wordt financiering van natuurversterking onderdeel van de SDE++. Het wordt […]

Nieuwe ronde SDE++

garantie

EXTRA GUNSTIG   Deze week heeft het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt dat de SDE++ ronde voor 2023 opengesteld zal worden van 6 juni t/m 3 juli.  In verschillende gesprekken met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Ministerie voor EZK, en middels een reactie op de consultatie voor de […]