Stappenplan

Gebar GO stappenplan

Wij laten graag zien wat u kunt verwachten, in een duidelijke tijdlijn hoe wij vanuit het eerste gesprek tot aan een realisatie werken.

Achtergrond

1. Offerte traject:

Nu u de offerte heeft kunt u kiezen! Met een eigen investering behaalt u mogelijk een hoger rendement. Ingeval van dak-verhuur bent u 16 jaar lang verzekerd van vaste huur, ongeacht de risico’s. (Onderhoud en overheid zijn hiervan de voornaamste voorbeelden). Welke optie u ook kiest of wellicht zijn beide opties van toepassing, wij begeleiden u tijdens het volledige traject.

2. Opvragen & aanleveren van gegevens:

Keuze gemaakt! Wij hebben een hoop gegevens nodig t.b.v. de SDE+. Die gegevens vragen we in één keer op, om zo een succesvolle aanvraag te kunnen doen om het project te kunnen realiseren. De huidige SDE+ wordt altijd in een voorjaar-ronde en najaar-ronde aangevraagd. Belangrijk om tijdig alle informatie te kunnen verzamelen. De doorlooptijd SDE+ aanvraag tot toewijzing 13-20 weken.

3. Aanvraag Offerte netleverancier & subsidie:

Net zo belangrijk als de SDE aanvraag is de aanvraag bij de netbeheerder. In eerste instantie om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor het terug leveren en of verzwaren van de aansluiting. Bij een verzwaring moeten wij Offerte aanvragen welke actueel moet blijven tot het moment dat de SDE+ is toegekend (dit heeft te maken met de reservering op het netwerk van de netbeheerder).

4. Trafo of nieuwe verdeler:

Ingeval van de inzet van een trafo, hebben wij in ons netwerk voldoende partners om u hierin te ondersteunen. Voor een verdeler kunnen eenvoudig schakelen met Gebar Handel & Advies.

dak

Stap voor stap lopen we door het project.

5. Beschikking binnen, dan gaan we de realisatie opstarten:

Stap voor stap lopen we door het project. En indien nodig passen wij het ontwerp aan. Legplan en stringplan wordt definitief gemaakt. Inhuur van materiaal en legploeg wordt gereserveerd. Definitieve datum wordt vastgelegd in overleg met u voor de installatie.

6. Oplevering van het project:

Wanneer de installatie is voltooid en in bedrijf is gesteld komt een onafhankelijke partij de aangebrachte installatie keuren binnen de daarvoor geldende normen. Na zijn bevindingen en eventuele aanbevelingen te hebben opgevolgd is de oplevering definitief.

plannen

7. Overdracht van project dossier:

Nadat alles is opgeleverd maken we het dossier op. Tezamen met het keuringsrapport overhandigen wij dit bij voorkeur binnen drie maanden na oplevering.

8. Monitoring (optie):

Wanneer er nog aanvullende afspraken zijn tot betrekking marketingactiviteiten om met narrowcasting uw groene investering zichtbaar te maken in uw onderneming helpen wij u graag.

Denk hierbij aan informatiescherm over uw onderneming, gecombineerd met geselecteerd nieuws en bijvoorbeeld alle verjaardagen van het personeel. Er zijn tal van oplossingen voor handen waarin wij u kunnen faciliteren.